Nhận diện người nổi tiếng

Đã kết thúc

Xác định một bức ảnh chứa khuôn mặt của người nổi tiếng nào

Nhận dạng khuôn mặt đã trở thành một ứng dụng phổ biến trong nhiều công nghệ hiện tại. Facebook có chức năng tự động gán tag vào khuôn mặt, iPhone X dùng nhận dạng khuôn mặt để mở khóa, các công ty dùng nhận dạng khuôn mặt để điểm danh, và rất nhiều hệ thống an ninh cũng đang sử dụng công nghệ này.

Trong cuộc thi này, các bạn sẽ làm việc với một bộ cơ sở dữ liệu về khuôn mặt của những người nổi tiếng khắp Việt Nam. Bài toán đặt ra là từ một bộ dữ liệu cho trước của 1000 người, các đội chơi cần xây dựng một mô hình dự đoán một bức ảnh mới tương ứng với người nào hoặc từ một người hoàn toàn mới.

Dữ liệu của cuộc thi được cho tại vn_celeb_face_recogintion Các bạn hạn chế chia sẻ dữ liệu trực tiếp mà chỉ nên chia sẻ link tới cuộc thi.

Các đội tham gia cần khai báo pretrained model mà đội mình sử dụng tại đây trước 23h59 ngày 27/3/2019.


Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn:

  • Thành viên Phạm Hữu Quang của Forum Machine Learning cơ bản đã cung cấp bộ dữ liệu.
  • Đơn vị đồng tổ chức RubikAI đã tài trợ cho cuộc thi.

Nếu gặp lỗi trong quá trình sử dụng trang web, các bạn có thể tạo một issue tại đây. Chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.