Phân loại sắc thái bình luận

Đã kết thúc

Xác định một bình luận là tiêu cực hay tích cực

Thương mại điện tử có nhiều ưu điểm so với thương mại truyền thống. Bên kinh doanh không cần mặt bằng, bên khách hàng có thể xem và đặt hàng từ nhà. Một trong những yếu tố quyết định một mặt hàng bán chạy hay không là đánh giá của những khách đã mua hàng trước đó. Một khách hàng mới có thể dựa trên các đánh giá đó trước khi ra quyết định. Nhà sản xuất cũng có thể dựa vào các đánh giá đó để cải thiện chất lượng sản phẩm. Việc phân loại các đánh giá theo hai mức độ tích cực và tiêu cực đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng sản phẩm và xây dựng các hệ thống gợi ý. Trong cuộc thi này, chúng ta sẽ dựa trên một bộ cơ sở dữ liệu về các đánh giá tiêu cực và tích cực để dự đoán sắc thái của các đánh giá mới.

Bộ cơ sử dữ liệu này được kết hợp từ nhiều nguồn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

  1. VNPT AI team
  2. VietNLP team
  3. VLSP: dữ liệu VLSP dùng để tổ chức năm 2016.

Các đường dẫn liên quan:

  1. Giới thiệu AIviVN

  2. Các chủ đề thảo luận cần được đưa vào chuyên mục AIviVN và tag demo_nlp_contest trên Diễn đàn Machine Learning cơ bản.

  3. Báo lỗi và yêu cầu thêm chức năng.

  4. Hướng dẫn tham gia và nộp bài. Chú ý: Bạn cần tham gia để thấy dữ liệu.

(Hiện tại mỗi đội bao gồm một thành viên. Chúng tôi sẽ cập nhật việc ghép đội trong thời gian sớm nhất.)