Link cuộc thi từ Kalapa

Credit score là chỉ số thể hiện uy tín của một cá nhân, và thường là cơ sở để các Tổ chức tín dụng xét duyệt, cấp hạn mức cho khoản vay hoặc cấp thẻ tín dụng cho khách hàng.

Trong cuộc thi, các bạn sẽ làm việc với một tập dữ liệu gồm nhiều trường thông tin để xây dựng một mô hình dự đoán điểm tín dụng của khách hàng.

 • 01 giải nhất: 100 TRIỆU ĐỒNG TIỀN MẶT
 • 01 giải nhì: 10 TRIỆU ĐỒNG TIỀN MẶT
 • 01 giải ba: 1 TRIỆU ĐỒNG TIỀN MẶT
 • 100 giải khuyến khích: Mỗi giải 1 áo thun KALAPA

Giải đồng đội cho các đội có ít nhất ba thành viên:

 • 01 giải nhất: 10 TRIỆU ĐỒNG TIỀN MẶT
 • 01 giải nhì: 6 TRIỆU ĐỒNG TIỀN MẶT
 • 01 giải ba: 3 TRIỆU ĐỒNG TIỀN MẶT

Nếu một đội trong top ba có ít nhất ba thành viên, đội đó sẽ nhận được cả hai giải.

 • Đã kết thúc
 • 847 đội

On social network sites (SNSs), such as Facebook, Twitter, the threat of abuse and harassment online makes many SNS users stop expressing themselves as well as seeking different opinions. This problem is not trivial to be handled. And SNSs have been struggling with it. For example, to overcome the problem, SNSs make a common act of limiting or even completely shutting down the user post/comment functions in some communities producing “not-clean” content. This, however, further creates an issue of blocking “clean” content produced by the same communities.

In this shared-task, we aim at solving the problem of detecting hate content on SNSs to support more effective conversations on SNSs. In this task, the hate content is defined as contents that are rude, disrespectful or otherwise likely to make someone leave a discussion or feel unpleasant when reading them.

NOTE:

Participants are allowed to use any public pre-trained models as long as they report on the forum’s thread.

 • Đã kết thúc
 • 15 đội

Cuộc thi chính thức đã được tổ chức tại đây. Đây là cuộc thi giúp các bạn thực hành.

Dữ liệu của cuộc thi được cho tại vn_celeb_face_recogintion Các bạn hạn chế chia sẻ dữ liệu trực tiếp mà chỉ nên chia sẻ link tới cuộc thi.


Nếu gặp lỗi trong quá trình sử dụng trang web, các bạn có thể tạo một issue tại đây. Chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.


Cuộc thi này không có giải thưởng.

 • Ngày kết thúc: 7 tháng tới
 • 8 đội

Cuộc thi chính thức đã được tổ chức tại đây. Đây là cuộc thi giúp các bạn thực hành.

Dữ liệu được cho tại SA_demo.zip. Các bạn hạn chế chia sẻ dữ liệu trực tiếp mà chỉ nên chia sẻ link tới cuộc thi.


Nếu gặp lỗi trong quá trình sử dụng trang web, các bạn có thể tạo một issue tại đây. Chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.


Cuộc thi này không có giải thưởng.

 • Ngày kết thúc: 7 tháng tới
 • 50 đội

Một công ty cung cấp nền tảng giải trí cho phép user sử dụng các dịch vụ music, video, live stream, chat, … Hệ thống công ty chia thành các zone theo khu vực địa lý. Để đáp ứng số lượng user ngày càng tăng, công ty muốn dự đoán được tổng bandwidth của mỗi server và số lượng tối đa user truy cập đồng thời vào server trong vòng một tháng tiếp theo để lên kế hoạch hoạt động.

(Dữ liệu cuộc thi này được lấy từ cuộc thi trước với một thay đổi nhỏ. Metrics của cuộc thi cũng thay đổi)

Trong cuộc thi này, các bạn làm việc với dữ liệu ở dạng time-series từ 01/10/2017 -> 09/03/2019 (Có 1 số thời điểm các server sẽ bị mất dữ liệu). Nhiệm vụ của các đội chơi là dự đoán dữ liệu của 1 tháng tiếp theo từ 10/03/2019 -> 09/04/2019.

Giải thưởng là kỷ niệm chương từ Ban tổ chức

 • Đã kết thúc
 • 32 đội