Cuộc thi chính thức đã được tổ chức tại đây. Đây là cuộc thi giúp các bạn thực hành.

Dữ liệu của cuộc thi được cho tại vn_celeb_face_recogintion Các bạn hạn chế chia sẻ dữ liệu trực tiếp mà chỉ nên chia sẻ link tới cuộc thi.


Nếu gặp lỗi trong quá trình sử dụng trang web, các bạn có thể tạo một issue tại đây. Chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.


Cuộc thi này không có giải thưởng.

 • Ngày kết thúc: một năm tới
 • 3 đội

Cuộc thi chính thức đã được tổ chức tại đây. Đây là cuộc thi giúp các bạn thực hành.

Dữ liệu được cho tại SA_demo.zip. Các bạn hạn chế chia sẻ dữ liệu trực tiếp mà chỉ nên chia sẻ link tới cuộc thi.


Nếu gặp lỗi trong quá trình sử dụng trang web, các bạn có thể tạo một issue tại đây. Chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.


Cuộc thi này không có giải thưởng.

 • Ngày kết thúc: một năm tới
 • 3 đội

Một công ty cung cấp nền tảng giải trí cho phép user sử dụng các dịch vụ music, video, live stream, chat, … Hệ thống công ty chia thành các zone theo khu vực địa lý. Để đáp ứng số lượng user ngày càng tăng, công ty muốn dự đoán được tổng bandwidth của mỗi server và số lượng tối đa user truy cập đồng thời vào server trong vòng một tháng tiếp theo để lên kế hoạch hoạt động.

(Dữ liệu cuộc thi này được lấy từ cuộc thi trước với một thay đổi nhỏ. Metrics của cuộc thi cũng thay đổi)

Trong cuộc thi này, các bạn làm việc với dữ liệu ở dạng time-series từ 01/10/2017 -> 09/03/2019 (Có 1 số thời điểm các server sẽ bị mất dữ liệu). Nhiệm vụ của các đội chơi là dự đoán dữ liệu của 1 tháng tiếp theo từ 10/03/2019 -> 09/04/2019.

Giải thưởng là kỷ niệm chương từ Ban tổ chức

 • Đã kết thúc
 • 32 đội

Một công ty cung cấp nền tảng giải trí cho phép user sử dụng các dịch vụ music, video, live stream, chat, … Hệ thống công ty chia thành các zone theo khu vực địa lý, đối với mỗi zone công ty chia nhỏ thành các server local cung cấp dịch vụ tới user. Để đáp ứng số lượng user ngày càng tăng, công ty muốn dự đoán được tổng bandwidth của mỗi server và số lượng tối đa user truy cập đồng thời vào server trong vòng một tháng tiếp theo để lên kế hoạch hoạt động.

Trong cuộc thi này, các bạn làm việc với dữ liệu ở dạng time-series từ 01/10/2017 -> 09/03/2019 (Có 1 số thời điểm các server sẽ bị mất dữ liệu). Nhiệm vụ của các đội chơi là dự đoán dữ liệu của 1 tháng tiếp theo từ 10/03/2019 -> 09/04/2019.

Dữ liệu có thay đổi một chút trong ngày 14/05/2019, các đội chơi vui lòng download lại dữ liệu.

 • Giải nhất: 10 triệu đồng
 • Giải nhì: 3 triệu đồng
 • Giải ba: 2 triệu đồng
 • Đã kết thúc
 • 51 đội

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho tiếng Việt là một bài toán được nhiều tổ chức nghiên cứu trong nhiều năm. Một trong các nhiệm vụ quan trọng trong các bài toán xử lý ngôn ngữ tiếng Việt là chuẩn hóa, trong đó Thêm dấu tiếng Việt là một trong các bài toán phổ biến nhất.

Trong cuộc thi này, các đội chơi được giao nhiệm vụ thêm dấu cho các câu và đoạn văn không dấu.

Giải thưởng là kỷ niệm chương của chương trình.

Giải thưởng sẽ thay đổi nếu BTC tìm được nhà tài trợ trong quá trình thi.

 • Đã kết thúc
 • 35 đội